POZNAJ NAS

Winnica Nobilis została założona w rodzinnym gospodarstwie sadowniczym z wieloletnimi tradycjami. Dziś, po 20 latach działalności, w prace w Winnicy zaangażowane są już dwa pokolenia rodziny Kapłanów – Magdalena i Grzegorz oraz ich syn Bartosz. 

GRZEGORZ KAPŁAN

Twórca wielokrotnie nagradzanych win z Winnicy Nobilis. Praktyk i pasjonat, od lat zgłębia tajniki winiarstwa i doskonali swoje umiejętności.

Z wykształcenia technik ochrony roślin, mgr inż. agronomii. W Szkółce winorośli Nobilis zajmuje się agrotechniką i ochroną, odpowiada za dobór odmian winorośli do produkcji winiarskiej.

MAGDALENA KAPŁAN

Pasjonatka łącząca najnowszą wiedzę naukową z praktycznym doświadczeniem w Winnicy i Szkółce Nobilis. Pochodzi z rodziny o wieloletnich tradycjach sadowniczych.

Dr hab., adiunkt w Zakładzie Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Autorka prac naukowych z dziedziny sadownictwa: uprawy, plonowania i jakości winorośli, a także wielu artykułów specjalistycznych w prasie branżowej. Wiceprezes Sandomierskiego Stowarzyszenia Winiarzy.

BARTOSZ KAPŁAN

Student ekonomii, umysł analityczny, pasjonat liczb i korelacji pomiędzy nimi. Od 2016 roku angażuje się w prace w Winnicy Nobilis jako „człowiek od wszystkiego”: zajmuje się m.in. pielęgnacją winorośli, obsługą gości, procesem produkcyjnym wina.

Nadzieja polskiego winiarstwa – bezbłędnie i precyzyjnie rozpoznaje smaki, aromaty, przewiduje jakość wina i jego poprawność technologiczną.